Yaratıcı Drama Kursu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ultricies fermentum nisl, sed feugiat felis pellentesque quis.

Yaratıcı Drama Kursu

Yaratıcı drama nedir? Yaratıcı drama, eğitimli bir eğitmen tarafından yönetilen, çocukların tiyatro oyunları ve doğaçlamalar kullanarak sosyal beceriler ve yaşam deneyimleri üzerinden yola çıkarak bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılan eğitim amaçlı kullanılan bir tür tiyatro türüdür. Gelişme çağındaki çocuklara büyük katkılar sağlayan yaratıcı drama, onların hem sosyal hem de günlük yaşantısında daha aktif rol oynamalarına da yardımcı olur.

Yaratıcı Drama Teknikleri

  1. Pandomim: Pandomim sözel olmayan iletişimin ifadesidir, konuşmadan ne kadar söyleyebildiğimizi ve jestlerle ne kadar iletişim kurduğumuzu gösterir.

  2. Doğaçlama: Doğaçlamalar önceden planlanan sahnelerdir, ancak eylem ve diyalog aniden kendiliğinden gerçekleştirilir.

  3. Rol Oynama: Çocuklar bir yaşam problemi yaşarlar ve senaryoda farklı roller oynarlar.

  4. Hikaye Dramatize Etme: Çocuklar daha önce yazdıkları, keyif aldıkları veya daha önce duydukları hikayeleri harekete geçirirler. Küçük gruplar halinde dramatize etmek için hikayeler de oluşturabilirler.

  5. Duygula: Çocuklar bu alıştırmalarla duygularını ifade etmeyi ve anlamayı öğrenirler. Rolleri ile kendi duygularını ve başkalarının duygularını keşfetmek için güvenli bir yere sahipler.

  6. Karakterizasyon: Bu doğaçlamalar, insanların fizikselliği, kültürü, yaşı, dini ve etnik kökenleri gibi benzerlik ve farklılıklarını öğretir. Çocuklar edebiyattaki gerçek insanlar ve karakterler hakkında bilgi edinebilir ve tasvir ettikleri kişi gibi düşünmeyi, hissetmeyi, hareket etmeyi ve davranmayı deneyimler.

  7. Diyalog: Çocuklar düşüncelerini, fikirlerini ve duygularını ifade etmek için diyalogu kullanırlar. Diyaloğu, hareket ettikleri sahnelerde tartışabilir ve düzenleyebilirler; daha sonra sahneler gerçekleştirildikten sonra, sahneye verdikleri yanıtları ifade ederler.

İstanbul’da Yaratıcı Drama Eğitimi

İstanbul Ulus’ta bulunan okulumuzda tüm çocuklara profesyonel eğitmenler tarafından verilen yaratıcı drama eğitimlerimiz, çocukların eğlenirken öğrenmelerini amaçlamış olup onların bu eğitimleri en verimli şekilde öğrenmeleri için özel olarak hazırlanmıştır.

Yaratıcı Drama Eğitim Fiyatları

İstanbul yaratıcı drama kursu fiyatları hakkında bilgi edinmek isterseniz bizimle iletişime geçmeniz yeterli!