Jr.Entrepreneurs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ultricies fermentum nisl, sed feugiat felis pellentesque quis.

Küçük Girişimciler Programı

Küçük Girişimciler programının genel amacı, çocuklara geleceklerinde kendi ayakları üzerinde durabilecek, kendine güvenen, sağlıklı bireyler haline getirebilecek anahtarları verebilmektir. Bugünün çocukları geleceğin girişimcileridir düşüncemizden yola çıkarak çocukların sosyal, duygusal, analitik becerilerini ve yaratıcılıklarını kutu oyunları, kitaplar, bilgisayar gibi çeşitli araçlar kullanarak eğlenceli bir şekilde OUT OF THE BOX (çizginin dışında) düşünce sistemi ile geliştirmeyi amaçlamaktadır.

-Sosyal (Takım Çalışması, İşbirliği, Sportmenlik) 

-Duygusal (Fikir ayrılıkları yönetimi, rekabet ortamında duyguları kontrol edebilmek)

-Analitik beceri gelişimi (Problem çözebilme, analiz edebilme ve sonuç çıkarabilme)

Bu program ile işbirliği, uyum sağlama ve rekabetin varolduğu oyun ortamında çocukların karşılıklı etkileşim içerisinde keyifle sürece dahil olması sağlanarak onların fikir ayrılıklarında kendilerini ifade edebilme, kazanma ve kaybetme karşısında duyguların kontrolünü dengeleyebilme, değişkenlere bağlı karar alabilme, esnek olabilme, empati kurabilme, zamanı yönetebilme gibi konularda gelişimleri sağlanmaktadır. İngilizce yürütülen derslerimizde, ingilizce kullanarak çocukların dinleme, duyma, dili sevme ve geliştirme ile konuşabilme becerileri desteklenmektedir. Çok yönlü düşünme biçimini destekleyen bu program, tekrar yoluyla pekiştirilmekte ve zaman içinde çocukların yaşam boyu ihtiyaç duyacakları potansiyel alanlarını araştırmacı ve mantıksal bir çerçevede girişimcilik yönünde de genişleterek büyütmektedir. Müfredatımız, yaş grupları ve bu grupların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmektedir.

Eğitim İçeriği

Aşağıda sıralanan beceriler yaş gruplarına göre ayrıştırılmış olsa bile her çocuğun kişisel becerilerine göre kazanımlar sağlanmaktadır. Bazı çocuklar bazı becerileri daha küçük yaşlarda edinebilmektedir, bu gibi durumlarda müfredat bu durumlar göz önüne alınarak kişiselleştirilmektedir. 

Kazanımlar

 • Zekâyı aktif tutar.
 • Planlı hareket etmeyi öğretir.
 • Doğru ve çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyi geliştirir.
 • Kazanmayı, kaybetmeyi, kazananı kutlamayı öğretir. 
 • Belirli bir konuya odaklanma alışkanlığı kazandırır.
 • Kuralları anlamayı, kurallara uymayı öğretir.
 • Bazı konuları sürekli aynı şekilde düşünmek zihinlerde tembellik başlatır.
 • Zekâ oyunları bunu engeller. Farklı şeylerle karşılaşıldığında yaratıcı olup çözüm üretmesini sağlar.
 • Sistemli düşünme alışkanlığı kazandırdığından hayatın her alanında problem çözme becerilerinin gelişmesini sağlar.
 • Zihin açıklığı sağlar. Algı daha kuvvetli olur.
 • Sosyalleşmeye yardımcı olur.
 • Olayların sebep-sonuç ilişkisini kavramakta hız ve kolaylık sağlar.

Daha detaylı bilgi için tıklayınız;

http://www.jrentrepreneurs.org/

https://www.instagram.com/kucukgirisimciler/

http://blog.sehrincocukhali.com/renan-eskinazi-ulkenin-kucuk-girisimcilerini-yetistiriyor/

YAŞ 4-5-6

-Kurallara uyabilme
-Konsantrasyon
-İnce motor becerileri
-Odaklanma
-Sabır
-Beraberlikte uyum
-Süreç odaklılık
-Esneklik
-Adaptasyon
-Sözel iletişim
-İngilizce kelime haznesi geliştirme

YAŞ 6-7-8

-Takım çalışması
-Sportmenlik
-İşbirliği
-Oyun ortamında rakiplerin durumunu gözlemleme
-Fikir ayrılıkları yönetimi
-Karar verebilme
-Sonuç çıkarabilme
-Rekabet ortamında duyguları kontrol edebilme
-İngilizce kelime haznesi geliştirme ve kendini ifade etme

YAŞ 9-10

-Dikkat ve odaklanma
-Mantık ve muhakeme
-Planlama
-Hız ve zamanlama
-Uzamsal düşünce

Yaş 10 Üstü

-Zaman yönetimi
-Kaynak yönetimi
-Risk yönetimi
-Stres yönetimi
-Özgüven
-Kısa süreli planlama
-Uzun süreli planlama
-Etkili iletişim