Çocuğunuzda Spor Bilinci Oluşturmanın Yolları

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ultricies fermentum nisl, sed feugiat felis pellentesque quis.

Çocuğunuzda Spor Bilinci Oluşturmanın Yolları

  Spor bilincini erken yaşta edinen çocuk, spor alışkanlığı kazanarak ilerde yaşam tarzı haline getirebilir. En önemli nokta ise velilerin bu konuya olan olumlu yaklaşımıdır. Çocukların bu bilinci kazanmalarında, aile ve eğitim kurumları önemli yer tutar. 

   Velilerin, çocuklarını yazdıracakları okulları iyi araştırması ve eğitim kadrosu hakkında detaylı bilgiye ulaşması ise oldukça önemlidir. Okul öncesi eğitim kurumlarında bütüncül bir yaklaşımla çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümeleri, bütün gelişimlerinin en üst düzeye ulaşması ve ilkokula hazır bulunmalarını sağlamaya yönelik programlara yer verilmektedir. Bu doğrultuda okul öncesi eğitim ile çocukların öğrenmesi gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanması için programın özellikleri dikkate alınarak etkinlikler planlanması önemlidir. Bu çalışmada spor ve spor dalları konusu araç olarak kullanılarak etkinlikler planlanmış olması oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocuklarının bazı kazanımlara ulaşması, aynı zamanda spor ve spor dalları hakkındaki farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin artırılması amaçlanmıştır.