Instagram

Load More
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

ÇOCUĞUNUZDA SPOR BİLİNCİ OLUŞTURMANIN YOLLARI

   Spor bilincini erken yaşta edinen çocuk, spor alışkanlığı kazanarak ilerde yaşam tarzı haline getirebilir. En önemli nokta ise velilerin bu konuya olan olumlu yaklaşımıdır. Çocukların bu bilinci kazanmalarında, aile ve eğitim kurumları önemli yer tutar.    

KATEGORİLER

   Velilerin, çocuklarını yazdıracakları okulları iyi araştırması ve eğitim kadrosu hakkında detaylı bilgiye ulaşması ise oldukça önemlidir. Okul öncesi eğitim kurumlarında bütüncül bir yaklaşımla çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümeleri, bütün gelişimlerinin en üst düzeye ulaşması ve ilkokula hazır bulunmalarını sağlamaya yönelik programlara yer verilmektedir. Bu doğrultuda okul öncesi eğitim ile çocukların öğrenmesi gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanması için programın özellikleri dikkate alınarak etkinlikler planlanması önemlidir. Bu çalışmada spor ve spor dalları konusu araç olarak kullanılarak etkinlikler planlanmış olması oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocuklarının bazı kazanımlara ulaşması, aynı zamanda spor ve spor dalları hakkındaki farkındalıklarının ve bilgi düzeylerinin artırılması amaçlanmıştır.

   

Instagram

Load More
Something is wrong. Response takes too long or there is JS error. Press Ctrl+Shift+J or Cmd+Shift+J on a Mac.

FACEBOOK